Body Treatments

Body Balancing Ritual
Green Tea & Salt Glow Facial
Organic Back Facial
Glacial Pacific Purifying Back Facial
Warm Indian Head Massage, Hair and Scalp Treatment
Green Tea Indian Spice Warming Massage Treatment & Wrap
Skinceutical Clarifying Back Treatment
Bikini Body "Fanny Facial"